Motormännen

 

Motormännens Riksförbund, biljuridik

 

De frågor som vanligen kommer upp är följande:

 

 

 • Vållandebedömning efter trafikolyckor
 • Bedömning av sakskadeståndets storlek efter trafikolycka
 • Körkortsfrågor
 • Personskadeersättning efter trafikolycka
 • Vägrad försäkringsersättning då bolaget påstår att bilägaren själv arrangerat bilstölden eller bilbranden
 • Frågor om vägsamfälligheter

   

   

  Se verkliga fall.

   

  I händelse av att konsultationen efterföljs av ett uppdrag ordnar vi så att rättskyddsförsäkringen används.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved