Övrigt

I övrigt ägnar vi oss åt brottmål, tvister för små och medelstora bolag, arvs-, gåvo-, och testamentsfrågor samt bouppteckningar.

I förekommande fall ombesörjer vi för klienten att ansökan inges om allmän rättshjälp eller ansöker om rättsskyddsförsäkring till försäkrings-bolagen.

Presentation av advokaterna:

 

Advokat Henrik Dellborg

Har före anställning på advokatbyrå arbetat bl a som skadereglerare på försäkringsbolag. Tog examen 1980. Anställdes hos Jan Dellborg 1980 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 1985. Verksam i Henrik Dellborg Advokatbyrå AB sedan advokatbyrån grundades 1992.

 

Har sedan 1980 ägnat mycket stor del av sin arbetstid åt att biträda personskadade mot försäkringsbolag. Har drivit 3 fall som prövats i Högsta Domstolen och vunnit samtliga.

 

Henrik har genomfört Svensk klassiker och åkt Vasaloppet på medaljtid.

 

Advokat Jan Dellborg

Började på advokatbyrå 1956. Blev medlem i advokatsamfundet 1961. Var verksam i Henrik Dellborg Advokatbyrå AB från 1997 t.o.m. 2001.

 

Har sedan 1956 handlagt drygt 800 fall med försäkringsbolag som motparter. Har drivit 14 fall som har prövats i Högsta Domstolen och vunnit 13 av dem.

 

Jan har fullföljt 17 Vasalopp.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved