Akutinformation


AKUTINFORMATION EFTER TRAFIKSKADA


Somliga försäkringsbolag ringer upp den skadade en vecka efter trafikolyckan. Detta samtal, som protokollförs av försäkringsbolaget, kan få både positiva och negativa följder för all din rätt till personskadestånd.


Om du har drabbats av personskada vid trafikolycka och har kvar besvär 4 dagar efter olyckan lämnar advokat Henrik Dellborg, efter genomgång vid sammanträffande, information om dina rättigheter mot försäkringsbolaget anpassad efter dina förutsättningar. Denna ”akutinformation” förutsätter att genomgången sker inom 14 dagar efter trafikolyckan. 


Ring 031-61 70 40 för överenskommelse om tid för akutinformation på advokatbyrån.


Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved