Motormännen


Motormännens Riksförbund, biljuridik


De frågor som vanligen kommer upp är följande:  •     Vållandebedömning efter trafikolyckor
  •     Bedömning av sakskadeståndets storlek efter trafikolycka
  •     Körkortsfrågor
  •     Personskadeersättning efter trafikolycka
  •     Vägrad försäkringsersättning då bolaget påstår att bilägaren själv arrangerat bilstölden eller bilbranden
  •     Frågor om vägsamfälligheter


 


Se verkliga fall.


I händelse av att konsultationen efterföljs av ett uppdrag ordnar vi så att rättskyddsförsäkringen används.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved