Övrigt

I övrigt ägnar vi oss åt brottmål, tvister för små och medelstora bolag, arvs-, gåvo-, och testamentsfrågor samt bouppteckningar.

I förekommande fall ombesörjer vi för klienten att ansökan inges om allmän rättshjälp eller ansöker om rättsskyddsförsäkring till försäkrings-bolagen.

Presentation av advokaten:


Advokat Henrik Dellborg

Har före anställning på advokatbyrå arbetat bl a som skadereglerare på försäkringsbolag. Tog examen 1980. Anställdes hos Jan Dellborg 1980 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 1985. Verksam i Henrik Dellborg Advokatbyrå AB sedan advokatbyrån grundades 1992.


Har sedan 1980 ägnat mycket stor del av sin arbetstid åt att biträda personskadade mot försäkringsbolag. Har drivit 3 fall som prövats i Högsta Domstolen och vunnit samtliga.


Henrik har genomfört Svensk klassiker och åkt Vasaloppet på medaljtid.Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved