Second opinion/rådgivning

Vi lämnar ”Second Opinion” vid rådgivning på advokatbyrån.


Juridiska ombud för trafikskadade driver personskaderegleringar på olika sätt alltefter våra olika erfarenheter från tidigare personskaderegleringsuppdrag. Ibland ser vi problem på olika sätt, vi angriper problem på olika sätt, vi framställer dina önskemål om intyg från exempelvis arbetsgivare på olika sätt och vi framför din sak till försäkringsbolagen på olika sätt.


En Second Opinion kan ibland leda till att vi inte har något ytterligare att tillföra men för det mesta leder den till att vi föreslår annorlunda upplägg och/eller kompletterande utredningsinsatser.


Vid rådgivningen är det bra om vi har möjlighet att ta del av all brevväxling med försäkringsbolaget och Försäkringskassan samt all ekonomisk och medicinsk utredning.


När du ringer och beställer tid för en Second Opinion kommer du att få svara på för oss vägledande frågor från ditt personskadereglerings-fall.


Välkomna till rådgivning för en Second Opinion!

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved