Behandlingsskador etc.

10-taggaren, behandlingsskada

NN som är VD i medelstort företag har råkat ut för en fritidsskada som felbehandlats på privat vårdinrättning till vilken försäkringsbolagets sjukvårdsförsäkring hänvisade.


Som s.k. 10-taggare har NN ett extremt gott försäkringsskydd omfattande sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, tjänstereseförsäkring etc. Försäkringsbolaget anlitade två sakkunnigläkare som ansåg att det ej var frågan om felbehandling.


Vi initierade kompletterande utredningar och anlitade därefter erfaren sakkunnigläkare som kom fram till att det var att betrakta som felbehandling. Försäkringsbolaget anlitade en tredje sakkunnigläkare som höll med vår sakkunnigläkare varefter NN erhöll full ersättning.Feldiagnos, hjärntumör

NN hade sedan ett par år drabbats av medvetanderubbningar som på det lokala sjukhuset inledningsvis uppfattades som orsakade av alkohol eller tillfällig förvirring. Medvetanderubbningarna fortsatte och det lokala sjukhuset utförde noggrannare undersökningar, men kom fram till att det inte var något fel på NN.


Efter ytterligare några år åker NN till Finland på semesterresa och drabbades av nya medvetanderubbningar. På det finländska sjukhuset kunde man konstatera en hjärntumör som man misstänkte hade varit orsaken till ovan redovisade symptom. Dessvärre medförde det försenade ingreppet att NN drabbades av en betydande invaliditet.


Gentemot det svenska sjukhuset gjorde vi gällande feldiagnos och yrkade full ersättning. Klinikchefen bestred feldiagnos. Vi kontaktade kompetent läkare vars utlåtande så småningom ledde till att NN erhöll full ersättning.Läkemedelsjättens felbehandling

NN ställde frivilligt upp på läkemedelsföretagets behov av mänskliga provkaniner som skulle få en kateter införd i kroppen. Det var en hjärtkateter som fördes in i NN:s vänstra arm. Katetern slant och förorsakade svåra komplikationer, med påföljd att NN fick invalidiserande skador som medförde att NN blev sjukpensionär.


Innan vi erhöll uppdraget hade klienten anlitat annat ombud, som ej lyckats utfå någon ersättning av bolagets försäkringsgivare.


Vi ingav stämningsansökan mot läkemedelsjätten. Inom två månader därefter erhöll NN full ersättning och processen behövde ej fullföljas.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved