Motormännens riksförbund

Stöldskyddsersättning Bil

NN kom till oss sedan hans bilförsäkringsbolag (representerat av fd polismän) hade avböjt att utge ersättning på stöldmomentet under påstående att NN ej visat att det var fråga om stöld, med andra ord att NN själv låg bakom händelsen.


Under processens gång visade det sig att bolaget gjorde gällande att NN, som hade vittne på att han inte lämnat sin bostad under den period då stölden måste ha skett, hade haft avtal med kamrater att de skulle fixa stölden. Denna tämligen exklusiva bil återfanns så småningom demolerad och plundrad på dyrbara delar.


NN hade aldrig tidigare varit i en rättssal eller varit i klammeri med rättvisan. NN for mycket illa psykiskt av försäkringsbolagets misstankar. Vi förlorade i Tingsrätten.


Så småningom fick vi kontakt med en tekniker som kunde uttala sig om möjliga tillvägagångssätt för en gärningsman som var förvånansvärt enkla för en person som kände till dem. Vidare fick vi kontakt med annan tekniker som kunde uttala sig om möjligheten att forcera bilens lås med annat än orginalnyckeln. Sedan Hovrätten bifallit NN:s talan betalade försäkringsbolaget ut full ersättning.Bilköp, ändrad mätarställning

NN hade köpt en begagnad amerikanare av en bilfirma som inte var medlem av motorbranschens riksförbund. NN ansåg sig efter köpet ha anledning att misstänka, att fordonet gått avsevärt längre än vägmätarställningen utvisade.


Genom kontakter erfor vi att mätarställningen hade ändrats avsevärt efter det att bilfirman importerat bilen från Amerika till Sverige.


Vi stämde. Bilfirman förpliktigades att utge omfattande ersättning för den ändrade mätarställningen.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved