Övrigt skadestånd

Fel i hamnkran skadade åkares lastbil

Åkeriägaren kom till oss sedan hamnbolaget vägrat ersätta de omfattande skadorna på en av åkeriets bilar under påstående att det inträffade var en ren olyckshändelse för vilket man ej ansvarade.


Vid tillfället hade den relativt moderna lastbilen stått parkerad på kajen i avvaktan på att hamnkranen skulle leverera en last på ca 2 ton. Något hände som gjorde att hamnkranen slutade att fungera varpå lasten for iväg och landade på lastbilen som åsamkades omfattande skador. Chauffören var vid tillfället utanför lastbilen och skadades ej.


Vi framställde ett krav gentemot hamnbolaget och hamnbolagets ansvarsförsäkringsbolag varpå man på nytt avböjde under påstående att kranen var godkänd av SA (Statens Anläggningsprovning) och att felet ej orsakats av Hamnbolaget, därför var det en ren olyckshändelse för vilken Hamnbolaget ej svarade.


Vår tekniker kom fram till att den effekt i form av fritt fallande last, som följde på felet i hamnkranen, inte borde kunna inträffa. Vi undersökte saken noggrannare och fick så småningom fram att kranen inte var godkänd av SA och att för den händelse kranen skulle varit godkänd hade spelet spärrats omedelbart när felet uppstod. Åkeriägaren fick full ersättning för skadorna på lastbilen och avbrottskostnader etc.


Sotarens drygt 40 meter fall i en skorsten

Sotaren NN störtade ned i en skorsten och blev liggande i botten av denna med en avsliten arm. Fallet skedde från en höjd av ca 40 meter. Försäkringsbolaget vägrade, som försäkringsgivare för skorstensfejarmästaren, sotarens chef, att utgiva ersättning enär enligt försäkringsbolaget någon försummelse ej visats från sotarmästaren.


Vi konstaterade, efter besök på byggnadsnämnd och företeende av därifrån erhållna ritningar över skorstenen, att felaktigt material använts i fotstegen och som det visade sig hade dessa beställts av sotarmästaren i samband med att skorstenen byggdes.


I ritningarna angavs bl.a. att de invändiga stegjärnen skulle vara tillverkade av rostfritt, syrafast stål. I stället beställdes en ståltyp som används till rostfria diskbänkar. Samtliga stegjärn i skorstenen var tillverkade av felaktigt stål. Det visade sig under vår utredning att ett flertal stegjärn tidigare lossnat från skorstenen.


Vi processade mot försäkringsbolaget såväl inför tingsrätt som hovrätt. Båda instanserna tillerkände sotaren full ersättning.


Olycka med personskador i skidbacke, medelålders man.

NN var på skidsemester med familjen i mellansvensk skidanläggning. NN hade aldrig förr åkt utför och övervägde att börja i skidskolan. Av representant för skidskolan fick NN besked att den lättaste gruppen endast skulle åka i de lättaste backarna med grön markering varför NN bestämde sig för att anmäla sig till skidskolans lättaste grupp.


Skidläraren som gick under benämningen "Lappen" ansåg den andra skiddagen att denna grupp med nybörjare skulle åka till en grön backe som låg något längre från skidanläggningens centrum. På vägen till denna andra gröna backe var man emellertid tvungna att passera en något svårare blå backe. Där föll NN så illa att han drabbades av bestående skador i axel som skattas till en medicinsk invaliditetsgrad mellan 5-10 %.


Vi gjorde mot skidanläggningen gällande att Lappen hade förfarit oaktsamt när han ledde denna nybörjargrupp i en blå backe och därigenom orsakat NN:s skador i axeln samt att skidanläggningen såsom arbetsgivare för Lappen hade att utge fullt skäligt skadestånd till NN.


Skidanläggningen vägrade utge skadestånd under påstående att Lappen ej förfarit oaktsamt.


Man menade att det var försvarligt och brukligt att den lätta gruppen passerade svårare backar under förflyttning mellan de olika gröna backarna.


Skidanläggningens ansvarsförsäkringsbolag intog samma inställning som skidanläggningen.


Argumenteringen med ansvarsförsäkringsbolaget ledde ingen vart så vi ingav stämningsansökan mot skidanläggningen.


Ansvarsförsäkringsbolaget skötte processen för skidanläggningen. Strax före det att målet skulle avgöras i tingsrätten ändrade ansvarsförsäkringsbolaget inställning och gick med på betala i stort sett full ersättning. Detta gav NN drygt 100 000 kr i skattefri ersättning och framförallt möjlighet att återkomma om han framöver skulle drabbas av inkomstförlust p.g.a. skadorna i axeln.


Kommentarer:

NN kom till oss i en annan angelägenhet och när han under sammanträffandet klagade på att han hade ont i axeln rullades ovanstående scenario fram. NN hade själv dessförinnan inte tänkt på att det fanns möjlighet att få skadestånd från Lappen/skidanläggningen. Låt oss bedöma om det finns någon vi kan göra ansvarig för den skada du drabbats av!

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved