Rådgivaransvar etc.

Rådgivaransvar bank

Fallet handlar om paret med många betalningsanmärkningar och dålig ekonomi som 1988 köpte hus (renoveringsobjekt) för 400 000 kr och fick låna varenda krona på banken. Som väntat höll inte ekonomin och paret klarade ej ens av första amorteringen som för övrigt ledde till uppsägning av lånen.


Banken fortsatte "hjälpa" paret genom att öka lånen med fastigheten som säkerhet. Denna bankens hjälp fick paret vid flera tillfällen fram till strax innan fastigheten såldes exekutivt för 380 000 kr. Efter avräkning fick paret från banken strax före jul en inbetalningsavi på drygt 1 000 000 kr och några dagar därefter en inbetalningsavi från hypoteksinstitutet på drygt 300 000 kr.


Fastigheten värderades av både banken och av oss anlitad värderingsman. Båda kom fram till att marknadsvärdet under den tid paret ägde fastigheten icke hade överstigit 675 000 kr. Pinsamt för banken som accepterat fastigheten som säkerhet för lånen upp till 1 300 000 kr!


Å parets vägnar bestred vi helt betalningsskyldighet under påstående att banken förfarit oaktsamt vid sin rådgivning och kreditprövning. Under huvudförhandlingen i tingsrätten ingicks en överenskommelse vilken innebar att banken avstod från kraven med undantag av 50 000 kr.


 

Rådgivaransvar mot kollega

NN kom till oss efter det att det visat sig att NN:s rätt till personskadestånd efter trafikolycka preskriberats till följd av inaktivitet av kollega. Kollegan förnekade att han gjort fel. Vi vände oss till kollegans ansvarsförsäkringsbolag som avböjde ersättning under hänvisning till prövning hos Sveriges Advokatsamfund.  Advokatsamfundet kom fram till att det inte fanns något att invända mot kollegans handläggning.


Vi delade inte Advokatsamfundets uppfattning och ingav stämningsansökan mot kollegan som i sin tur bollade över ställningstagandet till ansvarsförsäkringsbolaget. Ytterligare argumentering förekom som resulterade i att NN fyra månader efter stämning erhöll drygt 1 150 000:-.Rådgivaransvar fastighetsmäklare

Sedan NN utgivit ersättning för fel i fastighet till köparen har vi gentemot mäklaren yrkat samma ersättning under påstående att denne förfarit oaktsamt genom att ej informera säljare och köpare om behovet av att fastigheten undersöks av tekniker vad avser dolda fel inför köpet.


Vidare yrkade vi för NN ersättning av mäklare till följd av att mäklaren underlåtit att vid försäljning av bostadsrätt upplysa om behovet av skriftlig ångerklausul.


Under förberedande förhandling gick mäklaren med på NN:s krav.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved